LEGEA 554 DIN 2004 ACTUALIZATA 2012 PDF

– Aprobată cu modificări prin LEGEA / – Aprobarea cu . profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preturilor de consum, estimat cu /, cu modificarile si completarile ulterioare. of Procurement Services () Phone Release Date: October 12, ITB No. Legea / privind protec?ia informa?iilor clasificate – unipol / din 02/12/ Versiune actualizata la data de 25/12/ Legea. / on the Contentious Administrative Matters. By conclusion of . Legea nr. / privind Codul fiscal, actualizată, Monitorul Oficial al României nr. / . indirectly concerned with the preparation of , election year.

Author: Nedal Shaktimi
Country: Seychelles
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 15 April 2016
Pages: 121
PDF File Size: 14.93 Mb
ePub File Size: 8.93 Mb
ISBN: 577-2-93261-447-5
Downloads: 37005
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mokazahn

Actiunea penala pentru fapta prevazuta in alin. Cei cu capacitate de exercitiu restransa se pot impaca cu incuviintarea persoanelor prevazute 2040 lege. Persoanele prevazute in alin. Sectiunea III Suspendarea conditionata a executarii pedepsei.

Dispozitiile alineatelor precedente sunt aplicabile si celor care au devenit militari in termen dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare. Circulatia produselor accizabile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silita nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol.

Daca in timpul executarii pedepsei militarul condamnat savarseste din nou o infractiune, instanta care pronunta condamnarea pentru aceasta infractiune face, dupa caz, aplicarea art. Sporuri, prime, indemnizatii de hrana si angajari inghetate.

Fapta constituie furt chiar daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detinerea legitima a altei persoane. La stabilirea pedepsei se tine seama de contributia fiecaruia la savarsirea infractiunii, precum si de dispozitiile art. In cazul in care bunul are deosebita valoare artistica, stiintifica, istorica, arhivistica sau o alta asemenea valoare, pedeapsa este inchisoarea actyalizata la unu la 10 ani.

Termenul de un an prevazut in alin.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

Pirateria care a produs consecinte deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseste cu inchisoare de la 15 la 25 de achualizata si interzicerea unor drepturi. Daca maximul special este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor de pana la 10 ani, iar in cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult doua treimi din maximul special. Pedeapsa se considera executata daca in intervalul de timp de la incetarea executarii pedepsei la locul de munca si pana actuaizata implinirea duratei pedepsei, cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune.

Termenul de prescriptie 200 de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la detentiunea pe viata. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Inselaciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu inchisoare de la 10 la 20 acrualizata ani si interzicerea unor drepturi.

  KRESZ TANKONYV PDF

X Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. Daca pirateria a avut vreuna dintre urmarile aratate in art. Pedeapsa aplicata pentru infractiunea de evadare se adauga la pedeapsa ce se executa, fara a se putea depasi maximul general al inchisorii.

Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Schimbarea numelui sau a prenumelui: cazuri si acte necesare

Minorul care are varsta intre 14 si 16 ani raspunde penal, numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu discernamant. Daca prin fapta savarsita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, la maximul pedepselor prevazute in alineatele precedente se poate adauga un spor pana la 3 ani. In cazul in care prin faptele prevazute in alin. Cererile de schimbare a numelui pe cale administrativa privind persoanele fara cetatenie domiciliate in Romania se solutioneaza in aceleasi conditii ca si cele ale cetatenilor romani.

In cazul persoanei juridice, daca nu sunt intrunite conditiile prevazute legex art.

La alegerea sanctiunii se tine seama de gradul de pericol social al faptei savarsite, de starea fizica, de dezvoltarea intelectuala si morala, de comportarea lui, de conditiile in care a fost crescut si in care a trait si de orice alte elemente de natura sa caracterizeze persoana minorului. Legea care prevede masuri de siguranta sau masuri educative se aplica si infractiunilor care nu au fost definitiv judecate pana la data intrarii in vigoare a legii noi.

Daca executarea pedepsei la locul de munca se revoca potrivit alin. Se prezuma ca este in legitima aparare, si acela care savarseste fapta pentru a respinge patrunderea fara drept a unei persoane prin violenta, viclenie, efractie sau prin alte asemenea mijloace, intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit ori delimitat prin semne de marcare. Nici o imprejurare exceptionala, oricare ar fi ea, fie ca este vorba de stare de razboi sau de amenintari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de orice alta stare de exceptie, nu poate fi invocata pentru a justifica tortura; de asemenea, nu poate fi invocat nici ordinul superiorului sau al unei autoritati publice.

Punerea in miscare a actiunii penale Art. Pedeapsa principala in caz de concurs de infractiuni savarsite de persoana fizica. Cand fapta prevazuta in alineatul precedent s-a savarsit fata de un minor sau fata de o persoana care nu era in stare sa-si dea seama de fapta sa, ori nu putea fi stapana pe actele sale, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani. Executarea pedepselor complementare incepe dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.

Pedeapsa complementara si masurile de siguranta in caz de concurs de infractiuni. Este aparata de pedeapsa persoana care, dupa savarsirea faptei, isi reia de buna-voie indatoririle. In cazul cand pedeapsa prevazuta de lege este detentiunea pe viata, se aplica pedeapsa inchisorii de la 10 la 25 de ani. Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unei conducte petroliere sau de gaze, a unui cablu de inalta tensiune, a echipamentelor si instalatiilor de telecomunicatii sau pentru difuzarea programelor de radio si televiziune ori a sistemelor de alimentare cu apa si a conductelor magistrale de alimentare cu apa, se pedepsesc cu inchisoare de la unu la 10 ani.

  ANDRZEJ SAPKOWSKI OSTATNIE ZYCZENIE PDF

Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, potrivit legii, iar o copie dupa dispozitivul hotararii definitive de condamnare prin care s-a aplicat aceasta pedeapsa va fi comunicata, de indata, instantei civile competente, care va proceda la desemnarea lichidatorului. Copie de pe decizia de aprobare a autoritatii tutelare, in cazurile prevazute de lege; 5.

La articoluldupa alineatul 8 se introduc doua noi alineate, alineatele 9 si 10cu urmatorul cuprins:. Pedeapsa se considera executata, daca in termen de 10 ani de la liberare cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune.

Declaratia va fi data la un notar public in tara sau daca este data in strainatate, la Misiunea Diplomatica a Romaniei din tara de resedinta ori la un notar public strain, trebuie sa fie aplicata apostila, conform conventiei de la Haga. Sumele recuperate prin executare silita, precum si sumele stinse prin compensare se vireaza de indata de catre organele fiscale in conturile indicate in titlul de creanta.

Daca inauntrul termenului prevazut in alin. Pentru faptele prevazute in alin. Calcarea consemnului de catre santinela aflata in serviciu de garda sau de paza pe langa depozitele de armament, munitii sau materiale explozive, la frontiera ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori daca fapta ar fi putut avea urmari grave, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

La articolul 40, dupa alineatul 2 se introduc cinci noi alineate, alineatele 3 — 7cu urmatorul cuprins:.

Integral: Codul penal, actualizat , prin Legea /

Falsul prevazut in alineatul precedent, savarsit de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni actualizta 5 ani. In cazul in care fapta se savarseste de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna, in timpul noptii sau prin folosire de calitati mincinoase, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani. In cazul in care faptele prevazute in alin.

Criteriile generale de individualizare. Curtea Europeana a Drepturilor Omului.