ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Grozahn Kinris
Country: Comoros
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 28 August 2004
Pages: 447
PDF File Size: 18.27 Mb
ePub File Size: 18.19 Mb
ISBN: 984-6-59280-289-4
Downloads: 58043
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudal

Vaspitanje i sociologija by Anja Ostojic on Prezi

Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents. Otac nije mogao da mu prui adekvatno obrazovanje, ali je zajedno sa pedgaogije provodio noi itajui mu zanimljive tekstove i biografije znamenitih ljudi. Ruso je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava. Ta periodizacija izgleda ovako: Budui da zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti.

Kasnije se ispostavilo da nije kriv on ve svi ostali ljudi koji su mu u to povjerovali.

Napisao je i druga djela: Vaspitanje kroz istorijske epohe, Vranje6 dr Leon. O loim stranama ovakvog Rusoovog miljenja ne treba uopte raspravljati jer je ve kroz praksu dokazano da nije bio u pravu, ak da je bio u velikoj zabludi. On smatra da postoje velike razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva.

Ja lino sumnjam u injenicu da bi on bio uspjean vaspita, mada ne osporavam vrijednost djela Emil ili o vaspitanju.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Pod prirodnou Ruso podrazumijeva razvoj sa osvrtom na uzrast, u okrilju prirode. Na istlrija injenici se zasniva i Rusoova psihologija razvoja djeteta.

  INDIGO2 SEATING PLAN PDF

Ruso je u borbi protiv takvog feudalnog sistema istakao teoriju prirodnog prava, koja u sutini znai da su svi ljudi u prirodnom stanju jednaki i slobodni, a da su se tokom vremena nali svuda u okovima. Tako je teorija prirodnog prava odbacivala podjelu ljudi na stalee, a teorija prirodne religije odbacivala je podjelu ljudi na vjeroispovjesti deizam. Ljudi nas vaspitavaju time, to nas ue upotrebljavati ono to u nama razvija priroda, istorlja, u prvom redu sposobnosti.

Opca Povijest Pedagogije Skripta Documents. Vaspitanja mladog ovjeka za ivot iztorija drugim ljudimaza ivot u drutvu. Vaspita je duan da stvara povoljne okolnosti za razvoj deteta i da mu poboljava uslove za sticanje iskustava. Poto je dolo do zloupotrebe vlastinarod se naao porobljen,a Ruso je bio prinuen da takvom poretku suprotstavi prirodni poredak, zasnovan na naelima slobode, jednakosti i bratstva. S obzirom na to da je priroda djeteta kljuni problem Rusoove pedagogijelogino je da vaspitanjeputem koga se razvija priroda djetetanajprije mora da se upozna i proui.

U mnogome je uticao na ideologe francuske revolucije, na Herbarta, Kanta, Hegela i dr. Opta istorija kolstva i pedagokih ideja, Nauna knjiga, Beograd3 Zaninovi, Prdagogije. Osnove pedagogije – skripta Documents. Za enu nisu intelektualna zanimanja, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine. Ostao je kod senzualizma i deizma, a usprotivio se racionalizmu, te ga je savladao na njemu svojstven nain. Kao i Lok i Ruso se zalae za suzbijanje djeijih udiistiui da poputanje djeijim prohtjevima razvija u djetetu egoistike i despotske crte.

Ruso je prvi u istoriji vaspitanja detaljno razradio vaspitanje ulnih organa, kao i veze nastave sa ivotom. Projekat Iz Socijalne Pedagogije Documents. Opa pedagogjie pedagogije, Mate Zaninovi Documents. S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam.

  HUMANKIND LEO BURNETT BOOK PDF

Mladost mu je bila izuzetno teka, jer mu je majka umrla na poroaju, pa je zbog nedostatka brige i ljubavi, po prirodi, bio slabunjavo i boleljivo dete. Pestalocija, Distervega, Tolstoja i ostalih klasika pedagogije. Andri Tarkovski El poeta maldito del cine ruso.

Kad je doao u Pariz, upoznao se sa piscima i filozofima, posebno sa Didroom, s kojim se sprijateljio. Moemo osporavati njegove odluke i neka njegova ubjeenja ali se mora priznati da je on dao snaan podsticaj buduoj psihologiji djeteta i mladalake dobi.

To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja. Ne moe se osporiti vrijednost an pedagovije Rusoa kao pedagoga. Emil ili o vaspitanju, Beograd2. Obuzela ga je misao da ga stalno progone. Peddagogije zasniva svoju veliku vjeru u prirodu djeteta na vjeri oveka, na svom humanizmu, kome je polazna taka istoriaj uvjerenje da je ovjek po svojoj prirodi dobar i da meu ljudima postoje samo neizmjerno male razlike.

Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda. ZAKLJUAKOno to je mene najvie iznenadilo u samoj pripremi ovog seminarskog rada je injenica da ma kakvu literaturu nala i ma kakve kstorija proitala uvijek se ponavljaju jedne te iste stvari koje po mom miljenju, nisu loe, ali nisu ni presudne.

Za sve to vrijeme Ruso se neprestano obrazovao, izuavajui djela uvenih filozofa i pisaca Dekarta, Loka,Lajbnica i dr.